top of page

מהו אימון?

אימון הוא תהליך פרקטי וממוקד מטרה המתבצע בעזרת מאמן אישי כדי להשיג יעד, ליצור שינוי בתחום כלשהו בחיים או להגיע לתובנות חדשות בתחום מסוים. בתחילת תהליך האימון מגדירים יחד ספציפית את הנושא לאימון.
כאשר אני בעצמי הגעתי בגיל 50 לאימון חשבתי ש"מה כבר אפשר לחדש לעצמי על עצמי".... ובכן, הסתבר לי שהמון ! אחרי שעברתי את האימון ונוכחתי באפקטיביות וביתרונות שלו אל מול אופציות אחרות, הבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות – לאמן ולהוביל אנשים להשיג את מטרותיהם בתהליך קצר וממוקד.

תפקידי כמאמנת הוא להוביל אתכם לעבר אותו שינוי מיוחל אשר ישפיע על חייכם ולעיתים גם על חיי הסובבים אתכם. באימון מתמקדים בהווה ובעתיד. 
מאמן טוב בעיניי הוא זה אשר מאתגר את המתאמן שלו, מעצים אותו ובמקביל לא מוותר לו.

איך מתבצע תהליך האימון איתי?

במהלך פגישות האימון השבועיות, אשתמש בניסיון ובידע המקצועי שלי ובכלי אימון שונים כדי להוביל אתכם למטרה בעבודה עצמית הדורשת מכם מאמץ, זמן וכנות עצמית.
אני מתחייבת להשקיע את כל הידע, הניסיון והמיטב שבי למענכם ולמען ההתקדמות שלכם. התהליך מתאפיין באחריות רבה מצד שנינו, באמון מלא, במעורבות וביושר הדדי כדי להבטיח את ההצלחה המלאה.
עם סיומו של תהליך האימון, יוצא המתאמן עם תכנית פעולה מובנית וסדורה להמשך, כמו גם תובנות חדשות ו"ארגז כלים" אשר יסייעו לו בעתיד בהגשמת יעדים אחרים שלו.

אימון לייזר – אימון חד פעמי ממוקד
בשונה מתהליך אימון רגיל כפי שתיארתי עד כה, אימון לייזר - כשמו כן הוא. זה הוא אימון ממוקד מאד, המתקיים בד"כ בפגישה אחת, בנושא ספציפי ולעיתים בעל דחיפות בזמן. אימון לייזר מיועד למשל, למי שעומד לפני החלטה או אירוע משמעותיים וחשובים עבורו.
לדוגמא, מתאמן שעומד בפני פרזנטציה חשובה בחברה בה הוא עובד וחש חוסר בטחון לקראתה או מתאמנת שמתכננת לקיים שיחה חשובה עם אדם קרוב וחשה לא ממוקדת.
באימון לייזר אני מסייעת למתאמן להכין את עצמו להשגת מטרותיו בסיטואציה הצפויה תוך בחינת היכולות והעוצמות שלו והבאתן לידי ביטוי אופטימלי.

כיצד אני מגדירה הצלחה באימון?

הצלחה בעיניי נמדדת במימוש שינוי התנהגותי. כלומר, לא מספיק שמחשבה או תפיסה השתנתה אצלנו בראש, אם אין לה ביטוי מעשי בפועל בחיי היום-יום שלנו.
לשם כך, כמו בספורט, נגדיל את הסיכוי להצלחה רק בהשקעת מאמץ בדרך ורצינות בעבודה שאתם מתחייבים לבצע למען עצמכם.
אני מאמינה שמתאמן מחוייב, רציני, המשקיע מאמץ, יכול להשיג את המטרה שהציב לעצמו בתחילת האימון.

מגדירים לאן, עובדים בתהליך, משיגים שינוי.

Success! Message received.

bottom of page